Parochie De Goede Herder

Parochie De Goede Herder

Als ambassadeurs van het vredeslicht zullen wij het Vredeslicht overdragen aan deze parochie zodat het licht via hun verspreid kan gaan worden

Aanmelden: 1