Team

werkgroep ambassadeurs ondersteuning

Het volledige Team van Vredeslicht Nederland bestaat uit een werkgroep, ambassadeurs en ondersteunende leden.

Werkgroep

Wie zijn de leden van de werkgroep? 

Bjorn Janssen  
projectcoördinator, contactpersoon PR

E-mail

Marleen Timmerman  
Secretariaat

Naomi Fleurkens
Penningmeester, communicatie, evenementenbeheerder SOL, contactpersoon ambassadeurs

Wilma de Jong  
Internationale contacten, communicatie, contactpersoon Oostenrijk

Thamar van Bijsterveld 
Programma Nederland, contactpersoon ambassadeurs

Ambassadeurs

Het streven is om in elke provincie een ambassadeur te hebben als contactpersoon, echter is dat nog helemaal gelukt.

Ambassadeurs per provincie

Drenthe
contactpersoon: Naomi en Thamar

Friesland
contactpersoon: Patrick Janssen

Groningen
contactpersoon: Naomi en Thamar

Noord-Brabant
contactpersoon: Adrie en Marion Vermeer

Overijssel
contactpersoon: Anita Kampherbeek

Zeeland
contactpersoon: Yvonne Verbeek

Flevoland 
contactpersoon: Marleen Timmerman

Gelderland
contactpersoon: John de Beijer

Limburg
contactpersoon: Phineke Berger

Noord-Holland
contactpersoon: Astrid van den Berg

Utrecht
contactpersoon: Naomi en Thamar

Zuid-Holland     
contactpersoon: Lia Goutziers

ondersteuning

Ondersteuning

Geert Koppes  
materiaalbeheer,  website

Yvonne Koppes
webshop