Patrick friesland

Ik ben Patrick Janssen, Vredeslicht-ambassadeur voor de provincie Fryslân.

Sinds bijna twee jaar ben ik voorzitter van Scouting Jambowa in Bolsward. Jambowa doet al van oudsher als één van de weinige groepen in Fryslân mee met het Vredeslicht en dan ligt het voor de hand om ook ambassadeur te worden.

Tot twee jaar geleden deelde Scouting Jambowa het Vredeslicht uit aan voorbijgangers op zaterdagmiddag in de stad. De laatste twee jaar hebben we het Vredeslicht uitgedeeld in samenwerking met de Raad van Kerken in Fryslân tijdens een oecumenische Scouting-Vredeslichtviering. Op deze manier wordt het Vredeslicht nog verder over de provincie verspreid.