Vrede en vriendschap liggen dicht bij elkaar.
Met ons mooie project proberen wij vrede te verspreiden en vriendschappen te bewaken.

Gelukkig mogen wij ons prijzen dat wij ook vele vriendschappen terug ontvangen, sommige vanwege hun inzet die ze geven of
gegeven hebben voor het Vredeslicht, sommige vanwege een financiële bijdrage en andere weer vanwege contacten en relaties
die het ons mogelijk maken om jaarlijks af te reizen naar Wenen en ons helpen het Vredeslicht verder te verspreiden.

Leden van onze vriendenkring zijn te herkennen aan deze onderscheiding:

 SHOP 205

 Leden van de Vriendenkring Vredeslicht Nederland

 Traudl Beckerl   Claudia Brands  Jozef Hellinckx
 Maurice Bergmans  Michael Lucks  Scouting Vereniging Leger des Heils
 Robert Blansjaar  Charlotte Meeuws  Patricia Verploeg Chassé
 Monica Clephas  Dick Meijaard   Patrick Vlieks
 Piet Deckers  Dieter Nissen  Rienk Dijkstra
 Errol Feldman  Ingeborg Sandee  Guido Smeets
 Familie Fleurkens  Anne-Roos Ververs  Astrid van den Berg
 Kaplaan  Danielle Werkhoven  Mevr. E. Sluis
 Frantie Kristal  Guy Willems  Adrie Vermeer
 Rudolf Looman  Bob Junggeburt  Laura Kemper
 Anita Kampherbeek  Yvonne Verbeek  Richard Molendijk
 Leon Schmidt  Geert Koppes  Yvonne Koppes
 Marion Vermeer  Marleen  Timmerman  Lia Goutziers
 Bisschop Smeets   Bisschop Liesen  Kyara Ortmans
 Wim van Rijn   Sandra Hermans - Ringens  Kathi Nissen
Leo van der Bom  G.J. Wieten  Wim Bruins
     

 Wat krijgt U als lid van de vriendekring?

- Het speldje van Vredeslicht Nederland
- Dasklompje met logo vredeslicht
- Standaard badge 
- Jaar Badge (indien nog voorradig)
- Fleece Sjaal met logo Vredeslicht er op
- Vredeslicht kaarten verschillende jaargangen.
- De naam op deze pagina van onze website. (indien U dit wenst).

 

Voor informatie of lidmaatschap betreft de
Vriendenkring Vredeslicht Nederland
neem contact op met 
onze shop beheerder Geert Koppes

Druk  op de onderstaande knop,
U gaat dan naar de webwinkel.